POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Kielcach

«Powrót

WNIOSKI Aktywny Samorząd 2016 - Moduł i I II

WNIOSKI Aktywny Samorząd 2016 - Moduł i I II

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na  poziomie wyższymPOBIERZ 

załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach POBIERZ
z
ałącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ
z
ałącznik nr 3 - zaświadczenie szkoła/uczelnia POBIERZ

„Aktywny samorząd" Moduł I

OBSZAR A zadanie nr 1

1- wniosek -O (podopieczny) POBIERZ 
2- wniosek -P (pelnoletnia) POBIERZ
3 -wkladka obszar A Zadanie nr 1 POBIERZ 
załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach POBIERZ 
załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie POBIERZ 
załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ 
załącznik nr 4  - oświadczenie pełnomocnika POBIERZ 
załącznik nr 5 - oświadczenia POBIERZ

OBSZAR A zadanie nr 2 

2 -wkladka obszar A Zadanie nr 2 POBIERZ
2- wniosek -P (pelnoletnia) POBIERZ 
załącznik nr 1- oświadczenie o dochodach POBIERZ 
załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie POBIERZ 
załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ
załącznik nr 4 - oświadczenia POBIERZ

OBSZAR B zadanie nr 1

1- wniosek - P (pelnoletnia) POBIERZ 
2- wniosek -O (podopieczny) POBIERZ
3 -wkladka obszar B Zadanie nr 1 i 2  POBIERZ 
załącznik nr 2 a - zaświadczenie lekarskie POBIERZ 
załącznik nr 2 b  -zaświadczenie lekarskie POBIERZ 
załącznik nr 3 - oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ 
załącznik nr 4 - oświadczenia POBIERZ
załącznik nr 5 - oświadczenie pełnomocnika POBIERZ

OBSZAR B zadanie nr 2

1 - wniosek -P (pelnoletnia 2016POBIERZ 
2 - wniosek -O ( podopieczny) 2016) POBIERZ 
załacznik nr 2 a - zaświadczenie lekarskie POBIERZ
załącznik nr 2 b - zaświadczenie lekarskie POBIERZ 
3-wkladka obszar B Zadanie nr 1 i 2 POBIERZ 
załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ 
załącznik nr 4 - oświadczenia POBIERZ
załącznik nr 5 -oświadczenie pelnomocnika POBIERZ

OBSZAR C zadanie nr 2


1. WNIOSEK P (pełnoletnia) POBIERZ 
2. WNIOSEK O (podopieczny POBIERZ
3. wkładka obszar C zadanie nr 2 POBIERZ
załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach POBIERZ
załącznik nr 2 -oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ
załącznik nr 3 - oświadczenia POBIERZ
ałącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika POBIERZ 
 

OBSZAR C zadanie nr 3

1- wniosek -P (pelnoletnia 2016) POBIERZ 
2 - wkladka obszar C Zadanie nr 3 POBIERZ 
załącznik nr 1 - zaświadczenie o dochodach POBIERZ 
załącznik nr 2- zaświadczenie lekarskie POBIERZ 
załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ 
załącznik nr 4- oświadczenia POBIERZ 
załącznik nr 5- oswiadczenie pelnomocnika POBIERZ 

OBSZAR C zadanie nr 4

1- wniosek -P (pelnoletnia ) POBIERZ 
2 - wkladka obszar C POBIERZ 
załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach POBIERZ 
załącznik nr 2- zaświadczenie lekarskie POBIERZ 
załącznik nr 3- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ 
załącznik nr 4- oświadczenia POBIERZ 
załącznik nr 5 -oświadczenie pelnomocnika POBIERZ 

OBSZAR D

1- wniosek -P (pelnoletnia 2016) POBIERZ 
2-wkladka obszar D POBIERZ 
załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach POBIERZ 
załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ  
z
ałącznik nr 3 - oświadczenia POBIERZ


Autor:  Bernadeta Podgórska Osoba publikująca: Bernadeta Podgórska
Data publikacji:  23 marzec 2016 08:57 Data utworzenia:  23 marzec 2016 08:48
Data ostatniej modyfikacji:  23 marzec 2016 11:06 Wersja:  1.4