Uchwała 42.169.2019 Zarządu Powiatu

dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Jaworzu 72, 26-050 Zagnańsk

Uchwała 42.180.2019 Zarządu Powiatu

dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Raków

Uchwała Nr 36.136.2019

w sprawie przyjęcia zasad realizacji programu "AKTYWNY SAMORZĄD"  finansowanego ze środków PFRON w Powiecie Kieleckim w 2019 roku

Uchwała Nr 29.108.2019 Zarządu Powiatu

w sprawie przeniesienia środków Państwowego FunduszuRehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Uchwała 26.94.2019 Zarządu Powiatu

w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania w 2019 roku ze środkówPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt Rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycznei środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2019 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Rady IV.15.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce.

Uchwała Rady IV.4.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa przez Powiat Kielecki oraz występowanie w charakterze lidera w celu przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Uchwała Rady IV.14.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik.

Uchwała 13/32/2019 Zarządu Powiatu

dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce.

Uchwała 13/33/2019 Zarządu Powiatu

dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik.

Uchwała 9.9.2019 Zarządu Powiatu

w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyrażeniazgody na zawrarcie partnerstwa przez Powiat Kielecki oraz występowanie w Charakterze lidera w celu przygotowania i realizacji projektupozakonkursowego pn. "Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Uchwała 9/10 2019 Zarządu Powiatu

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Uchwała 9/8 2019 Zarządu Powiatu

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Uchwała 239.255.2018 Zarządu Powiatu

w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Uchwała Nr 257.391.2018 Zarządu Powiatu

w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Uchwała 239.262.2018 Zarządu Powiatu

dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia

Uchwała 255.376.2018 Zarządu Powiatu

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Uchwała 253.367.2018 Zarządu Powiatu

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Uchwała 254.372.2018 Zarządu Powiatu

dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chęciny.

Wyświetlanie 1 - 20 z 111 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6