POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Kielcach

Redakcja BIP

 Bernadeta Podgórska
tel.: 41 200 17 01; mail: 
redaktorbip@gmail.com
Nina Rędzia
tel.: 41 200 17 19; mail:pcpr.2.kielce@gmail.com