POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Kielcach

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:

ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce,
NIP 959-13-43-066
e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl

 

Struktura organizacyjna 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

 
Dyrektor  Anna Bielna 
sekretariat: pok. 36;  tel: 41 200 -17-01 
 
Referat ds. Rehabilitacji Społecznej  Osób Niepełnosprawnych:
pokoje: 38, 39; tel. 41 200-17-02; 41 200-17-04
 
Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej
pokoje: 40, 41; tel. 41 200-17-06; 41 200-17-08
 
Referat ds. Pieczy Zastępczej
pokoje: 45, 46; tel. 41 200-17-13; 41 200-17-16; 41 200-17-24
 
Referat Księgowości pokój 48; tel. 41 200-17-21
 
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi projektów oraz organizacji kadr
pokój 47; tel. 41 200-17-19
 
Radca Prawny pokój 204; tel. 41 200-17-03
 

Szczegółowy spis numerów telefonów w załączniku.

 

Autor:  Bernadeta Podgórska Osoba publikująca: Bernadeta Podgórska
Data publikacji:  25 marzec 2014 09:57 Data utworzenia:  25 marzec 2014 08:40
Data ostatniej modyfikacji:  16 maj 2019 12:00 Wersja:  2.7