POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Kielcach

PCPR w Kielcach przyjmuje interesantów
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15.

 

 

Dyżury pracowników Referatu ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

Informujemy, że w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, w każdy poniedziałek godzinach 15:00-17:00 dyżur pełnią pracownicy Referatu ds. rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/ pedagog) pok. 45, 46 i 49,
 tel. 41 200 17 13, 41 200 17 16, 41 200 17 24.


Autor:  Bernadeta Podgórska Osoba publikująca: Bernadeta Podgórska
Data publikacji:  25 marzec 2014 14:29 Data utworzenia:  25 marzec 2014 14:27
Data ostatniej modyfikacji:  7 październik 2015 08:58 Wersja:  1.6